YMF 2015 Program

 Saat Sunum Sırası  Konuşmacı  Konuşmanın Konusu
9:15 – 9:45 Ç1 Şinasi ELLİALTIOĞLU  “Titanya üzerinde boya temelli güneş pilleri: Temel fizikten uygulamaya, ilk-prensip hesaplardan öğrendiklerimiz”
9:45 – 10:15 Ç2 Bilal TANATAR “İki-boyutlu ultrasoğuk dipol gazlarinda etkileşmeler, kolektif uyarilmalar ve taşinim özellikleri”
10:15 – 10:30 S1 Nilhan GÜRKAN GEDİZ “Entanglement in Magnetic Models with Anisotropic Antisymmetric Exchange Interaction”
10:30 – 10:45 S2 Umut ADEM “Kurşun içermeyen Bi-tabanlı piezoelektrik malzemeler”
10:45 – 11:00 ÇAY VE POSTER ARASI
11:00 – 11:30 Ç3 İsmet KAYA

“Grafen tabanlı OLED ekranlar”

11:30 – 11:45 S3 Erdi KUŞDEMİR “Silisyum karbür tabanlı UV foto-detektörler için epitaksiyel grafen elektrot geliştirilmesi”
11:45 – 12:00 S4 Fethullah GÜNEŞ “Grafen Filmlerin Katman-Katman Yöntemiyle Doplanması”
12:00 – 12:15 S5 Devrim GÜÇLÜ  “Grafende Manyetik Adatomlar Arası Spin-Spin Korelasyonu”
12:15 – 12:30 S6 Mehmet BAYKARA “Altın Nano Parçacıklar ile Nanotriboloji Çalışmaları:  Ortam Koşullarında Süperkayganlık? “
12:30 – 14:00 YEMEK ARASI
14:00 – 14:30 Ç4 Ali SERPENGÜZEL “Novel Photonic Lightwave Circuit Elements”
14:30 – 15:00 Ç5 Ömer İLDAY  “Nonlinear Laser Lithography — Going 3D”
15:00 – 15:15 S7 Engin  KARABUDAK  “Mikroşekillenmiş Silikon ATR-IR”
15:15 – 15:30 S8 Sevilay SEVİNÇLİ “Soğuk Rydberg Gazlarında Etkileşimlerin Kontrolü”
15:30 – 15:45 ÇAY VE POSTER ARASI
15:45 – 16:00 S9 Emre ÇEK “Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Kiplenimli Sayısal Haberleşme Sisteminin Bit Hata Oranının Stokastik Rezonans İle İyileştirilmesi”
16:00 – 16:15 S10 Ozan ARI “Tek Kristal CdTe Güneş Hücresi Soğurucu Katmanların GaAs üzerine MBE ile Büyütülmesi”
16:15 – 16:30 S11 İsmahan DÜZ “HgTe Kalkojenit Malzemesinin Zincblende ve Cinnabar Fazlarının Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”
16:30 – 16:45 S12 Fatih ERSAN “Peierls distorsiyonu yardımıyla iki boyutlu kararlı RuX2 (X= O, S, Se) yapılarının elde edilmesi”
16:45 – 17:00 S13 Sevda SARITAŞ “Geçiş Metal Katkılı, Manyetik Özellikli Demir Oksit İnce Filmlerin Kimyasal Püskürtme Tekniğiyle Büyütülmesi ve Yapısal Analizi”
17:00 – 17:15 S14 Yelda KADIOĞLU “Aun, Cun ve AumCun kümelerinin elektronik yapısı ve CO, O2 molekülleri ile etkileşmesinin incelenmesi”