Genel Bilgiler

COVİD-19 salgını nedeniyle

IX. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

süresiz ertelenmiştir

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan “Yoğun Madde Fiziği, İzmir Toplantısı”, yoğun madde fiziği konusunda çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, bilimsel bulgularını tartışmaları ve paylaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Toplantı yoğun madde fiziği ve optik, malzeme bilimleri, biyoloji v.b. alanlardaki bilimsel çalışmaları kapsayacaktır.

Bu toplantı bir günlük olup, toplantıda sözlü sunumların yanısıra poster sunumlarına yer verilecektir. Tüm Türkiye’den başvurulara açıktır.

Yer : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
         Tümleşik Araştırma Merkezi (İYTE-TAM)
Tarih, saat : 10 Nisan 2020, Cuma, 9:00