Kayıt

  • Sunum dili Türkçe/İngilizce isteğe bağlıdır.
  • Özet gönderme son tarihi 30 Mart 2018.
  • Toplantımızın kayıt ücreti yoktur.
  • Akşam yemeği ücrete tabii olup, katılmak isteyenlerin kayıt formunda katılacaklarını belirtmesi gerekmektedir.

 

Bildiri Formatı

*Bildiri özetlerinizi isim soyisim şeklinde kaydederek gönderiniz. (Örn: isim_soyisim.doc)