Bildiri Formatı

Bildiri Hazırlama Kuralları

  • Toplantı bildirisinin özet metni yazı dilı Türkçe olmalıdır.
  • Metin kısmı Microsoft Office Word, Times New Roman 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
  • Özet, bir A4 sayfasını geçmemeli ve bildiri başlığı, yazarlar, adresler, özet bölümlerini içermelidir.
  • Referans numaraları [xx] şeklinde verilmelidir.
  • Bildiri özet dosyasının ismi katılımcının adı soyadı olarak verilmelidir. (Örn: isim_soyisim.doc)
  • Bildiri Şablonunu indirmek için tıklayınız.