YMF 2014

Özet Kitapçığı (YMF2014)

2014 Fotoğraflar

Çağrılı konuşmacılar (2014):

  • Numan Akdoğan (GYTE), Electrical field control of exchange bias in magnetic multilayers
  • Pınar Doğan (Paul-Drude-Institute), LED Uygulamaları için Moleküler Demet Epitaksi ile Büyütülmüş GaN Nanoteller
  • Engin Durgun (Bilkent Üniv.), Güneş Enerji Kullanımında Alternatif Bir Yöntem: Solar-Termal Pil ve Yakıtlar
  • Serkan Ateş (TUBİTAK), Kuantum Anahtar Dağıtımı İçin Tek Foton Üretimi ve Manipülasyonu
  • Mehmet Özgür Oktel (Bilkent Üniv.), Topolojik Yalıtkan ve Sıradan Yalıtkan arası Landau-Zener Geçişleri

YMFIzmir2014